Nakhon Pathom Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 22      เพื่อพัฒนาข้าราชการครูให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ ***หมายเหตุ หากผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่ถึง 45 ท่าน ขอยกเลิกการจัดอบรม***


     กลุ่มเป้าหมาย :
ครู จำนวน 45 ท่าน

     วันที่จัดอบรม :
วันที่ 24-27 มีนาคม 2563

     สถานที่จัดอบรม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     สอบถามข้อมูลติดต่อ:
034-109300 ต่อ3941 คุณภรณ์นภัส

**การอบรมนี้มีค่าใช้จ่าย** ค่าลงทะเบียน 4000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4000 บาท

กลับไปหน้าแรก